Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı - Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

Proje konusu; TR-83 bölgesinde bölgesel rekabet edilebilirliğin güçlendirilmesi üzerine olup, Samsun öncülüğünde, Amasya, Çorum ve Tokat ortaklığında faaliyetler yürütülecektir.

Toplam Bütçe 4.967.547,15 €