DOKAP Bölgesi Teknoloji Transferi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi

DOKAP Bölgesi Teknoloji Transferi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi

Proje Konusu; DOKAP bünyesinde yer alan illerdeki üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin bölgedeki firmalara aktarılmasında OMÜ-TTO (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi) başta olmak üzere diğer TTO’ların arayüz fonksiyonunun arttırılması projenin genel amacının oluşturmaktadır.

Toplam Bütçe3.000.000 TL