DOKAP Bölgesi Tarımsal Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

DOKAP Bölgesi Tarımsal Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

Proje Konusu; OMÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde araştırmacı ve öğrencilere girişimcilik üzerine verilecek eğitim ve olgunlaştırma faaliyetleri ile DOKAP bölgesi tarım sektöründe girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine projenin genel amacını teşkil etmektedir.

Toplam Bütçe569.000 TL