Ziraat Fakültesi’ne Yönelik Proje Üretkenliği Çalıştayı tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), OMÜ Ziraat Fakültesi Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik Proje Üretkenliği Çalıştayı gerçekleştirdi.

Çalıştayın ilk günü OMÜ Ziraat Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.  OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Yıldırım’ın açılış konuşmasının ardından Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ve Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sağlam’ın konuşmalarıyla devam etti. Ardından OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan ulusal proje destekleri ve başvuru şartlarını, Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı Rabia Akçatemiz Samsun Teknopark, TTO ve BiggSamsun bilgilendirme sunumunu, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Uzmanı Çağla Koyuncu ise Patent hakkında bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

Çalıştay’ın ikinci günü Ziraat Fakültesi DOKAP Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Yıldırım’ın eğitmenliğinde proje fikrinin oluşturulması, projenin yazılması, proje panel süreci ve değerlendirme, projenin yürütülmesi, projenin raporlandırılması ve sonuçlandırılması başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılara proje yazmanın ve yürütmenin öneminden de bahsedilen eğitim proje fikirlerinin sunulmasının ardından sonlandırıldı.

Çalıştayın verimli geçtiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Yıldırım, “OMÜ-TTO ile birlikte farklı fakültelerde gerçekleştirmeyi planladığımız proje üretkenliği çalıştaylarının ilkini Ziraat Fakültesi’nde yaptık. Verimli ve etkili bir program olduğun düşünüyorum. Bu çalıştayların sonunda iyi projeler çıkacağını ve proje ekosistemine katkımız olacaktır” dedi.