Veteriner Fakültesi öğrencilerine Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO tanıtımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine ‘Girişimcilik’ dersi kapsamında bir ziyaret gerçekleştirilerek Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO sunumu yapıldı.

Sunumda öğrencilere Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO’dan nasıl faydalanacakları anlatılırken, girişimcilik konusunda ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Tanıtım sunumunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(OMÜ-TTO) Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan ve Fikri Sınai Haklar Uzmanı Çağla Koyuncu gerçekleştirdi.