ÜSİMP’ten Otomotiv Malzemeleri İnovasyon Çalışmaları ve İşbirliği Örnekleri webinarı

Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş’ın moderatörlüğünü yaptığı webinara Manisa Celal Bayar Üniversitesi ÜSİTEM Müdürü Prof. Dr. Osman Çulha konuşmacı olarak katıldı.

ÜSİMP Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbes’in açılış konuşmasıyla başlayan webinar Mortaş’ın Otomotiv Sektörü ve Ar-Ge projelerine ilişkin genel değerlendirmesiyle devam etti ve ardından sözü Çulha’ya bıraktı. Otomotiv Malzemeleri İnovasyon Çalışmalarını ve İşbirliği Örneklerini anlatan Çulha, bir araya getirilen yapıları, işleyiş biçimlerini, oluşturdukları sistemleri anlattı. Malzeme biliminin endüstriyel uygulamaları ve otomotiv sektörü dikeyinde uygulamalarından bahsedildi. Ar-Ge projelerinin malzeme bilimiyle paralel olarak gelişiminden ve TÜBİTAK Otomotiv Sektörü Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularına alt başlıklarıyla yer verildi.

Soru cevapların ardından program sonlandırıldı.