TÜBİTAK 2209 Bilgilendirme etkinliğine öğrencilerden yoğun ilgi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı Bilgilendirme Günü düzenledi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte OMÜ-TTO Üniversite-Sanayi İş Birliği Uzmanı Şafak Esra Aslan, programın başvuru koşulları, başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar ve çağrı dönemlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program soru cevapların ardından sonlandırıldı.

Akademisyenlerin de ilgi gösterdiği programa Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, Doç. Dr. Mustafa Ergun, Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Coşkun Us, OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan, İş ve Proje Geliştirme Uzmanı Kürşat Tunçer katılım sağladı.