Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO, ‘Araştırma Çıktılarının Ticarileştirilmesi Eğitimi’ne katıldı

Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezleri Platformu tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Araştırma Çıktılarının Ticarileştirilmesi Eğitimi’’ 3 gün sürdü. Eğitim sonunda katılımcılar Uluslararası Teknoloji Transfer Profeysonelliğine yönelik puan aldı.

Eğitimin ilk gününde teknoloji transfer kavramı, üniversitelerin TTO’lara bakışı, buluşların değerlendirilmesinden bahsedildi. Eğitimin ikinci gününde ise buluşun korunması, buluşların değerlemesi ve değerleme yöntemlerinden bahsedildi. Eğitimin son gününde teknolojilerin pazarlanması, müşteri bulma yöntemleri, lisanslama yönetimi ve şirketleşme süreçleri anlatıldı.