OMÜ-TTO’ya TÜBİTAK desteği

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1601 Programı Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması programının kapsamında destek almaya hak kazanan 8 TTO’dan biri olmuştur.

2 buçuk yıl boyunca TTO faaliyetlerini destekleyecek olan projenin bütçesi 1 milyon 750 bin Türk Lirası’dır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak TÜBİTAK 1601 Programı’ndan almış olduğumuz bu destekle birlikte projelendirme, üniversite-sanayi iş birliği, fikri haklar ve girişimcilik alanlarında yapılacak faaliyetlerle birlikte TTO’nun ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağız.  

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1601-programi-2017-yili-cagri-sonuclari-aciklandi