OMÜ-TTO, ÜSİ ziyaretlerini sürdürüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında Aygün Cerrahi Aletler firmasını ziyaret ederek ÜSİ süreçleri ve Ticarileştirme hakkında bilgi verdi.

OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan, FSMH ve Ticarileştirme Uzmanı Öğr. Gör. Çağla Koyuncu ve ÜSİ Uzmanı Yaman Şeker gerçekleştirdikleri ziyarette Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında yapılabilecekleri, üzerine düşülmesi gereken proje konularını ve ürün ticarileştirme süreçleri üzerine firma yetkililerine bilgi verdi.