OMÜ-TTO üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarına devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TT) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası, Terme Ticaret ve Sanayi Odası ve Terme Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde OMÜ-TTO, TSO’lar ve borsalarla birlikte yapılacak etkinlikler ve iş birlikleri görüşülürken, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, “Görüşmelerimiz olumlu geçti. OMÜ-TTO’yla ortak işler yaparak ilçemizin ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız” dedi.

TSO ve borsalarla gerçekleştirilecek iş birliklerinin önemli olduğunu vurgulayan Mortaş, “Bizim yapacağımız iş birlikleri ve görüşülen konular üzerinde gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle ilçe TSO’ların ve borsaların üyelerine farklı alanlarda imkanlar sağlanacaktır. Artık her alana teknolojiyi ve inovasyonu yerleştirerek ilerlememiz gerekiyor” dedi.