OMÜ-TTO Teknokent Savunma Kümelenme 5. Proje Pazarı'nda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(OMÜ-TTO) Proje ve İş Geliştirme Uzmanları Onur Yavuz ve Eda Beylihan ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi 5. Proje Pazarı etkinliğine katıldı.

Savunma sanayi şirketlerinin de katıldığı etkinlikte, proje sunumları, gerçekleştirilmesi düşünülen projeler ve savunma sanayi alanında yapılması gerekenler anlatıldı.