OMÜ-TTO, proje ve patent desteğini sürdürüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi akademisyenlere proje yazım süreci ve patent konusu ile ilgili destek vermeye devam ediyor.

OMÜ-TTO, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azer Kasımzade ile hazırladığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesi ve patentlenebilirliği ile ilgili görüşme gerçekleştirirken, Sağlık Bilimleri Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Coşkun Us ile proje fikri ve proje yazım süreci hakkında görüşme yapıldı. Ayrıca Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümü Arş. Gör. Leman İsmailova’nın doktora tezi düşüncesini projelendirmek üzere görüşme sağlandı ve proje döngüsü hakkında bilgi verildi.