OMÜ-TTO, OKA Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması’nda

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması: Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlanmasında Yenilikçi Bir Model" konferansı gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen yaptı. Geçmiş yıllarda çeşitli coğrafi işaret olabilecek potansiyeli olan ürünleri belirlemeye ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya başladıklarını belirten Özen, “10 yıl içinde proje sayımız 600’ü geçti. Bu 600 projeye yaklaşık 200 milyon lira hibe uygulaması yaptık. Bu 200 milyon liraya paydaşlarımız da 200 milyon lira katarak 400 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik bu bölgede” dedi.

 

Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ise patent kanunu ve coğrafi işaretlerinin çıkmasıyla beraber ve hukuki kriterlerin belli olmasının ardından hem üreticinin hem de tüketicinin hak ve hukukunun korunduğunu ifade etti. 

 

Açılış konuşmalarının ardından, söz alan Favori Lezzetler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gurme Yazar Haldun Tüzel sektörün dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili tematik sunumunu gerçekleştirdi.

 

Konferansta OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde UNDP, GEF Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun’un; TPE Uzmanı Özden İlhan’ın, OMÜ Turizm Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Kemal Ayan’ın ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Dr. Cengiz Kahraman’ın katılımıyla “Yükselen Bir Değer Olarak Coğrafi Isa ret ve Bölgesel Kalkınmadaki Önemi” konusu çeşitli açılardan değerlendirildi.

 

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde 3 farklı oturumda çalıştaylar düzenlendi. “Coğrafi İşaretler İçin Örgütlenme” oturumunda Kalkınma Atölyesi, Kooperatifçilik ve Marka Yönetimi Uzmanı Ertan Karabıyık ve Boğatepe Çevre Yasam Derneği Başkanı-Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Koçulu bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşırken; Üretim, Finansman ve Koruma oturumunda İyimser Abla Kurucu Ortak-Saha Sorumlusu Aysel Saıroglu, Gastro- Art Kurucusu Ercan Yılmaz; Yerel Ürünlerin Turizmi oturumunda ise MSM Başkanı-Mutfak Sanatları Merkezi Koordinatör Chef Doğa Çıtçı, Nallıhan Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Gönüllüsü Mustafa Bektaş iyi uygulama örneklerini katılımcılar ile paylaştı.

 

Etkinlik süresince fuaye alanında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden Ticaret ve Sanayi Odaları, Kooperatifler ve yerel üreticiler tarafından yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendi. Katılımcılar sergi alanındaki ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

 

Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması, Terme Miliç Tesisleri’ne yapılan sosyal gezi ile sona erdi.