OMÜ-TTO, dış kaynaklı proje eğitimlerinin ilkini gerçekleştirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) iş birliği ile OMÜ akademisyenlerine yönelik düzenlenen ‘Dış Kaynaklı Proje Yazma Eğitiminin’ ilki 23-25 Ekim tarihleri arasında Samsun Teknopark Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.

Üç gün süren eğitimin ilk gününde; OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan tarafından proje yazımı ve proje döngüsüne yönelik eğitim gerçekleşti. Eğitimin ikinci gününde ise; Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Uzmanı Çağla Koyuncu tarafından projede patentin yeri ve önemi konusunda eğitim gerçekleştirilerek ikinci günün yarısında ve üçüncü gününde OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş tarafından uygulamalı olarak proje yazma etkinliği gerçekleştirildi. Eğitim sonunda akademisyenlere katılım sertifikaları verildi ve ardından eğitimi gerçekleştiren OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan ve FSMH Uzmanı Çağla Koyuncu’ya Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.