OMÜ-TTO’dan TÜBİTAK TEYDEB Bilgilendirme Etkinliği

Üniversite Sanayi İşbirliği açısından önemli bir paya sahip olan TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. çağrıları hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

TÜBİTAK METATEG Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu  Bilimsel Programlar Uzmanı Şevkiye Ezgi KOTAN'ın katıldığı çevirim içi bilgilendirme etkinliği OMÜ-TTO koordinatörlüğünde             Samsun Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi TTO'larının katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, ÜSİ bağlamında bu tür etkinliklerin etki yaratma ve projeler özelinde somut sonuçların teşkil edilmesinde önemli fonksiyonunu bulunduğunun altını çizdiler. Programa ait teknik sunumların yapıldığı, akademisyen ve firma temsilcilerinin katıldığı etkinlikte son olarak TEYDEB 1501-1507 Programları hakkında soru-cevap kısmı gerçekleştirildi.