OMÜ-TTO’dan TÜBİTAK Sanayiye Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Destekleri Çevrimiçi Bilgilendirme Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destek Programı ve 2210-D Yurtiçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı hakkında çevrimiçi bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlik ile öğrencilerin proje kültürü bilincinin lisans döneminden itibaren başlanmasına, proje konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak amaçlanarak bu doğrultuda her iki program hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Proje öneri formu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlara ve başvuru sistemine değinilerek katılımcılara uygulamalı bir şekilde sürecin nasıl tamamlanacağı aktarıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerden de katılım sağlandı.