OMÜ-TTO’dan proje seferberliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), TÜBİTAK’tan ret alan akademisyenlerle halihazırda TÜBİTAK projesi yürüten akademisyenleri bir araya getirerek çalıştay gerçekleştirdi.

OMÜ Ziraat Fakültesi DOKAP Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştay Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın konuşmasıyla başladı. OMÜ’de TÜBİTAK’a başvuru sayısının çok yüksek olmadığını belirterek konuşmasına başlayan Kuran, ‘Sektör ya da sanayi ile iş birliği içinde olan proje sayımız neredeyse yok diyebileceğimiz durumda ve desteklenen proje sayımızda az. TÜBİTAK’tan proje desteği almak istiyorsak projemizi, hipotezimizi karşı tarafa doğru bir şekilde aktarmalıyız ki evet bu proje yapılsın diyebilsinler’ dedi.

Akademisyenlerin TÜBİTAK’a sunulan projelerde başarı sağlaması adına faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Kuran, ‘TTO bu konuda Dış Kaynaklı Proje Eğitimleri, fakülte bazlı proje eğitimleri, birebir görüşme ve destekler, projeleri dışarıdan bir göz olarak okuyarak akademisyenlerimize destek sağlıyorlar’ diye konuştu.

Proje yazma kültürüne katkı sağlamak ve bu kültürü geliştirmek adına yapılan faaliyetlerin önemli olduğunu vurgulayan Kuran, ‘Üniversitemizde projesi ret olan akademisyen sayımız buradakinden fazladır. Fakat bu bir başlangıç ve bu çalıştayları düzenli olarak gerçekleştirerek ret sayılarımızı azaltıp, kabul sayılarımızı artıracağız. Bu çalıştayı düzenleyen TTO ekibi ve iştirak eden sizlere de teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın ardından OMÜ-TTO Proje Destek Birimi Akademik Danışmanı Doç. Dr. Kubilay Yıldırım projelerin ret olma sebepleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından akademisyenler grup çalışması yaparak moderatör akademisyenlerle birlikte bundan sonraki süreçte proje yazımında, hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları tartıştılar.

Çalıştaya OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan’ın yanı sıra OMÜ-TTO Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi Akademik Danışmanı Prof. Dr. Sermin Elevli, Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi Akademik Danışmanı Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz katıldı.