OMÜ-TTO’dan ortaklık projesi kabul edilen akademisyene tebrik ziyareti

TÜBİTAK ve Shota Rustaveli Gürcü Ulusal Bilim Vakfı (Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation – SRGNSF) arasında, 09 Şubat 2016 tarihinde imzalanan İş birliği Protokolü çerçevesinde, 2017-2018 dönemi için açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında toplam 3 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

TÜBİTAK-SRGSNF Ortak Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 3 projeden birinin sahibi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sedat Akleylek’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(OMÜ-TTO) ziyaret ederek tebriklerini iletti.  OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan ve İş ve Proje Geliştirme Uzmanı Ecem Alan Kevseroğlu’nun birlikte ziyaret ettiği Akleylek başvuru süreçlerini ve bundan sonra gerçekleştirilecek olan faaliyetleri anlattı. Doç. Dr. Sedat Akleylek'e bundan sonraki süreçlerde OMÜ-TTO olarak gerekli desteklerin sağlanacağı dile getirilerek ziyaret sonlandırıldı.