OMÜ-TTO’dan öğrencilere TÜBİTAK 2209-A Programı bilgilendirme etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı Şafak Esra Aslan tarafından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı hakkında online bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik ile öğrencilerin proje kültürü bilincinin lisans döneminden itibaren başlanmasına, bu sayede proje konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda program hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak proje öneri formu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlara ve başvuru sistemine değinilerek katılımcılara uygulamalı bir şekilde sürecin nasıl tamamlanacağı aktarılmıştır ve soruları cevaplanmıştır.