OMÜ-TTO’dan Nardo Biyoteknolojiye çevrimiçi bilgilendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi Nardo Biyoteknoloji firmasına ulusal Ar-Ge destekleri ve üniversite sanayi işbirliği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Genomik araştırmalara, insan ve hayvan sağlığına, bitkisel ve hayvansal üretime hizmet veren, Nardo Biyoteknoloji ile üniversite sanayi iş birliği hakkında çevrimiçi gerçekleştirilen görüşmede OMÜ-TTO A.Ş. Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı Şafak Esra Aslan, Nardo Biyoteknoloji Satış Müdürü Önder Akyün’e Ar-Ge proje destekleri hakkında bilgi vermiştir. Görüşmede firmanın olası Ar-Ge projeleri ve üniversite sanayi iş birliği hakkında neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu.