OMÜ-TTO’dan Mühendislik Fakültesi öğrencilerine burs programları eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, OMÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerine proje dersleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte TÜBİTAK Burs Programları Eğitimi gerçekleştirdi.

OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan tarafından gerçekleştirilen eğitimde TÜBİTAK burs programlarında açık olan çağrılar, çağrı detayları, başvuru koşulları anlatıldı. Öğrencilerin soruları cevaplandırılarak eğitim sonlandırıldı.