OMÜ-TTO’dan Havza OSB firmalarına ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Arkoz Gaz Beton, Sözenler Semaver, Eurocast Döküm ve Kardeneye firmalarına ziyaret gerçekleştirdi.

Firmalara OMÜ-TTO üniversite sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilebilecek olası işbirlikleri ve patent ticarileştirme çalışmaları kapsamında olasılıkların değerlendirildiği firma ziyaretler gerçekleştirildi. Somut çalışmalar için gerekli notlar alındı. Sonraki görüşme tarihleri belirlendi. Ziyarete OMÜ-TTO ÜSİ Uzmanı Yaman Şeker, Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Osman Özkoç, Ticarileştirme ve Pazarlama Uzmanı Sinan Tosun katıldı.