OMÜ-TTO’dan disiplinler arası çalışmalara destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi disiplinler arası çalışma isteklerine farklı disiplinlerdeki akademisyenleri bir araya getirerek destek olmaya devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selim Ceyhan ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Hatice Gürkan hazırlık aşamasında oldukları çalışmak istedikleri konu ile ilgili OMÜ-TTO’dan akademisyen eşleştirme talebinde bulundu. OMÜ-TTO, akademisyenlerden gelen talep ile fikirlerine uygun olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Altop ile bir araya getirdi.

Toplantıda konularla ilgili fikir alışverişleri olurken bir sonraki görüşme öncesi ortak çalışmalar hakkında veriler toplanarak bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.