OMÜ-TTO’dan Botafarma’ya ÜSİ ziyareti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite Sanayi İş Birliği ziyaretleri kapsamında Botafarma Sağlık Ürünleri firmasına ziyaret gerçekleştirdi.

Doğal ve sağlıklı yaşam ürünleri üreten firma üniversite-sanayi iş birliği projeleri açısından ziyaret edilmiş, OMÜ Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve diğer farklı multidisipliner çalışmaların gerçekleştirilme olasılıkları üzerinde durulmuş ve  olası iş birliklerinde deneysel ve uygulayıcı firma çözüm ortağı olarak yer alabileceğini belirtmiştir.

Ziyarete OMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Ergin Öztürk ve OMÜ-TTO Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı Yaman Şeker katıldı.