OMÜ-TTO’dan Aygün Cerrahi Aletler’e çalışma ziyareti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Aygün Cerrahi Aletler firmasına Ar-Ge Merkezi başvuru sürecinde destek vermek için ziyaret gerçekleştirdi.

Samsun OSB’de cerrahi aletler, ortopedi motor cerrahi aletler ve ameliyat aydınlatma sistemleri konusunda üretim yapan Aygün Cerrahi Aletler, OMÜ-TTO ilgi destek birimleri tarafından Ar-GE Merkezi hazırlık süreçlerinde destek olmak amacıyla çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyarette Ar-Ge süreçleri sistem gereksinimleri açısından OMÜ-TTO tecrübesi paylaşılmış ve devamındaki çalışmalar takvimlendirilmiştir.

Ziyareti OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan, OMÜ-TTO ÜSİ Uzmanı Yaman Şeker, Aygün Cerrahi Aletler Entegre Yönetim Müdürü Engin Başoğlu ve Ar-Ge Sorumlusu Buğra Tural katılmıştır.