OMÜ-TTO’dan akademisyenlere proje konusunda destek

OMÜ-TTO proje fikri ve proje yazım süreçleri konularında akademisyenlere desteğini sürdürüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Arş. Gör. Beril Tekelli ile proje fikri ve proje yazım süreçleri hakkında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede proje için gerekli görülen düzenlemelerin ardından bir sonraki toplantı tarihi belirlendi.