OMÜ-TTO’dan akademisyenlere FSMH desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenleri ile OMÜ-TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Birimi buluş değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirerek OMÜ akademisyenlerine destek vermeye devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Özgür Kemal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Arş. Gör. Dr. Hatice Kadı  ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Onur Yontar ile  OMÜ-TTO Fikri Sınai Haklar ve Ticarileştirme Birimi buluş değerlendirme görüşmesi gerçekleştirerek patent başvurusu ve ticarileştirme süreci hakkında fikir alışverişinde bulundular.