OMÜ-TTO’dan 1003 projesi kabul edilen akademisyenlere tebrik ziyareti

TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2018 Yılı Çağırıları İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçları açıklandı.

Proje yazım ve hazırlama esnasında OMÜ-TTO’dan destek alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar’ın projeleri ikinci aşamayı geçerek desteklenmeye hak kazandı.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman ve ekibinin projesi küçük ölçekli proje kapsamında desteklenirken, Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar ve ekibinin projesi büyük ölçekli projenin alt projesi kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

OMÜ-TTO yetkilileri, desteklenmeye hak kazanan proje sahibi akademisyenlere tebrik ziyaretinde bulunmasının ardından bundan sonraki süreçlerin nasıl işleyeceğine dair bilgiler vererek TTO’nun gerekli her konuda destek vereceğini belirtti.