OMÜ-TTO’da disiplinler arası iş birlikleri devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyeleri Öğr. Gör. Tuba Odabaş ve Arş. Gör. Tuğçe Elif Taşdan Doğan’ın projeleri kapsamında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri ile akademisyen eşleştirmesini gerçekleştirmek üzere bir toplantı düzenledi.

Toplantıda akademisyenler proje üzerine fikirlerini ve yapılması gerekenleri konuşarak, OMÜ-TTO’nun eşleştirmesi sonucunda iş birliği konusunda anlaştılar. Bir sonra ki toplantı tarihini de belirleyen akademisyenler iş birliği sonucunda ortaya güzel bir proje çıkabileceğini dile getirdiler.

OMÜ-TTO disiplinler arası iş birliklerini destekleyerek bu konuda akademisyenlerin teşvik edilmesi ve projelerde farklı disiplinlerin bir arada olmasını destekliyor. Akademisyenleri bu çerçevede bir araya getirerek projelerde disiplinler arası iş birliklerinin artmasını amaçlıyor.