OMÜ-TTO buluş değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Birimi, OMÜ’lü akademisyenlerle buluş değerlendirme görüşmeleri yaptılar.

Görüşmeler OMÜ-TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Birimi Uzmanları Çağla Koyuncu ve Ecem Alan Kevseroğlu tarafından gerçekleştirilerek patent başvuruları ve ticarileşme süreci hakkında akademisyenler bilgilendirildi. Gerçekleştirilen görüşmelere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Suna Avcıoğlu, Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Merve Yiğiter, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Hakan Bülbül, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkoç, Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Gürz, Öğr. Gör. Sema Gül Türk ile farklı günlerde buluş değerlendirme görüşme toplantıları düzenlendi.