OMÜ-TO, Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi Odak Grup toplantısına katıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleştirilen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında gerçekleştirilen odak grup toplantısına katıldı.

Proje kapsamında ulusla ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmaları için Makine Sektörü ile ilgili yerel paydaşların katılımıyla yapılan odak grup toplantısına OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan katılım sağladı.