OMÜ Oryantasyon Toplantıları’nda Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO anlatıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni kazanan öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği oryantasyon toplantılarında Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

Sunumlarda Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin öğrencilere yönelik gerçekleştireceği girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon kapsamlı etkinlikleri anlatırken geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer etkinliklerden örnekler sunuldu.