OMÜ’de Samsun Teknopark ve TTO tanıtımları devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenlerine Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni tanıtmak ve işleyişini anlatmak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

OMÜ’nün fakülte ve bölüm toplantılarına katılan OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan ve Fikri Sınai Haklar Uzmanı Çağla Koyuncu akademisyenlere Samsun Teknopark’ı ve OMÜ-TTO’yu anlatarak, akademisyenlere sunulan destek ve hizmetleri aktardı.