OMÜ’de OKA Sektörel Eylem Planı Kurum İçi Değerlendirme Toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sektörel Eylem Planı kapsamında oluşturulan 11 branşta görevlendirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenleriyle Genel Koordinatör Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda kurum içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, kamu kesimini temsilen OKA yetkilileri Akın Uğurlu, Emre Arslanbay, OMÜ ve OKA ara yüzü olarak görev alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni temsilen Koordinatör Dr. Mustafa Mortaş ve sektörel eylem planlarında görevlendirilen OMÜ akademisyenleri katıldı.