OMÜ buluşuna patent tescili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk’ün buluşu “Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Birimi’nin desteğiyle yapılan başvuru sonucunda patent için gerekli incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent tescil kararı verildi.

Biyogazın üretim hızına bağlı olarak çalışan otomatik biyogaz depolama sistemi, biyogazın üretim esnasında eş zamanlı olarak depolanabilme, düşük hacimde ve yüksek basınçta depolanabilme, uzaklıktan bağımsız olarak birden çok kullanıcıya basınçlı biyogaz dağıtımı yapılabilme, kombide yakılabilme ve düşük patlama ve tutuşma riski gibi avantajlar sağlamaktadır.

 

Otomatik biyogaz depolama sistemi, biyogaz üretiminin gerçekleştirildiği kırsal bölgelerdeki aile tipi işletmelerde, biyogaz tesisi bulunan hayvan çiftliklerinde, mezbaha ve atıksu arıtma tesisi gibi biyogaz üretiminin gerçekleştirildiği tesislerde ve tarımsal ürünlerin işlendiği kullanılabilir.