Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve OMÜ-TTO arasında iş birliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi arasında TTO faaliyetlerine ilişkin yapılan iş birliği protokolü üzerine Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin Samsun Teknopark ve TTO’yu ziyaret ederek bilgi aldı.

Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO’nun işleyişi, faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Ziyaret ve protokolden dolayı memnun olduklarını dile getiren Çetin, ‘Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMÜ ve TTO ile güzel bir iş birliği yaptık. Bilgi paylaşımları için teşekkür ediyorum’ dedi.