İlahiyat Fakültesi’nde TÜBİTAK projesi bilgilendirme toplantısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), TÜBİTAK’ın yeni yayınladığı 1003 İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi Çağrısı kapsamında çağrının tanıtımı, proje hazırlanması ve fikirlerin oluşması amacıyla İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan’ın gerçekleştirdiği toplantıya İlahiyat Fakültesi akademisyenleri katılım sağladı. Toplantıda çağrıyla ilgili detaylar, proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, OMÜ-TTO’nun projeler noktasında akademisyenlere sağladığı destekler anlatıldı.