Hezarfen Samsun Dijital Projesi’nin açılış toplantısı uzaktan bağlantıyla gerçekleştirildi

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde, uzaktan erişim ile Samsun’daki KOBİ’lere uygulanacak olan “Hezarfen Samsun Dijital Projesi” açılışı yapıldı.

Covid-19 salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış,  TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Salgın sebebiyle kurum projelerini dijital ortama taşıdıklarını belirten Asan, Hezarfen Projesinin dijital ortamda ilk kez Samsun’da medikal sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik uygulanacağını söyledi.

Hezarfen Samsun Dijital Projesi ile KOBİ'leri sınai mülkiyet konusunda bilinçlendirerek inovasyon kapasitelerini geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren ASAN, proje kapsamında Samsun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 10 KOBİ’yi sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendireceklerini söyledi.

Asan, "İlk etapta KOBİ'lerimizin mevcut durumunu tespit edeceğiz, var olan salgın koşulları sebebiyle firma temsilcisi ile Kurum uzmanlarımız uzaktan erişim ile danışmanlık hizmeti verecek. Sonrasında da verdiğimiz danışmanlık hizmetinin etkilerini takip edeceğiz." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi TÜRKPATENT Bilgi ve Dokümantasyon Birimi olarak toplumda sınai mülkiyet haklarına yönelik farkındalığın artması adına gayret içerisinde olduklarını belirten Rektör Sait Bilgiç, Bilgi ve dokümantasyon birim temsilcilerimizin alanla ilgili uzmanlık seviyelerini önemsiyor, gelişimleri için her türlü katkıyı sağlıyoruz. Toplumun bilgi ve becerisinin artması için sınai mülkiyet haklarına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenleyerek, bölge içinden ve dışından gelen bütün destek taleplerine olumlu yaklaşıyoruz’ dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’te yaptığı konuşmada projenin önemini dile getirdiği konuşmasını, ‘TÜRKPATENT’le güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. Düzenlediğimiz eğitim ve etkinliklerde ihtiyaç duyduğumuz durumlarda kurumunuzdan destek alıyoruz.  Yine bir işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz Hezarfen Samsun Digital projesinin Samsun ekosistemine katkı sağlamasını diliyorum. Samsun firma yetkililerimize üniversite olarak bu anlamda onlara her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’ diyerek sonlandırdı.