Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO anlatıldı

Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerini anlatmak üzere OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi akademisyenlerine tanıtım toplantısı düzenlendi.

OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Uzmanı Çağla Koyuncu gerçekleştirdikleri sunumda Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO faaliyetlerini, proje ve patent konusunda akademisyenlerin TTO’dan nasıl yararlanabileceklerini ve BiggSamsun’u anlattı. Sunumun ardından yönlendirilen soruları cevaplayarak sunumu sonlandırdı.