Doç. Dr. Miraç EREN

“TTO proje kültürünü bilen bir ekipten oluşuyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi çalışmalarına hız vererek akademisyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere ilgili olduğu konularda destek sağlamaktadır. Akademisyenlere proje ve fonlar konusunda destek olan TTO’yu akademisyenlerimizden dinlemek istedik ve hocalarımızın kapısını çaldık. Bu söyleşimizi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Miraç Eren ile gerçekleştirdik.

Hocam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin varlığını ve üniversiteye katkılarını nasıl yorumluyorsunuz?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni yapılan tanıtım toplantıları aracılığıyla öğrendim ve işlevlerinin akademisyenlere sağlayacağı faydaları bu toplantılarda anladım. Toplantıların ardından TÜBİTAK projemizin, TTO gözüyle değerlendirilmesini sağladık ve TTO’nun bu faaliyetinden çok memnun olduk. Çünkü siz projeyi ne kadar iyi yazdığınızı düşünseniz de TTO’da proje dilinden çok iyi anlayan bir ekip mevcut ve onlar projenize sadece proje olarak bakıyor ve eksikleri daha net görebiliyorlar. Aynı zamanda diğer projeler konusunda da yine bizi aydınlattılar ve gerek veri konusunda gerek resmi yazışmalar konusunda bizim iş yükümüzü olabildiğince azaltan bir yapı olduğunu gözlemledik. Üniversiteye katkısı kesinlikle çok fazla fakat biraz daha tanıtılması gerekiyor. Aslında hocalarımızın çoğu TTO faaliyetlerinin bilincinde değil.  Eğer imkânı varsa Teknoloji Transfer Ofisi’nin tek tek akademisyenlerin kapısını çalıp birtakım bilgiler paylaşması gerekir. Amaç hedeflerini ortaya koyması ve ne yaptıklarını daha detaylı anlatması gerektiklerini düşünüyorum.

Hocam, akademisyenlerimiz ağırlıklı olarak proje konularında TTO’dan faydalanmaktadır. Siz TTO’dan hangi konularda ve nasıl faydalandınız?

Bizde ağırlıklı olarak projeler konusunda destek alıyoruz ve en son 1003 ve 1002 projelerinin değerlendirilmesi konusunda faydalandık ve güzel dönütler aldık. Eksikliklerimizi gördük ve ayrıca bu projelerde ihtiyaç duyulan verilerin temininde bize faydaları dokundu. TTO proje kültürünü bilen bir ekipten oluştuğu için bundan sonraki süreçte faydaları olmaya devam edecektir.  Fakat az önce de beyan ettiğim gibi bence sahaya tam inmeli ve elindeki dokümanlarıyla, yaptığı işleri de hocalara anlatmalı ve bu şekilde hocalarda bir farkındalık oluşturulmalı. Tabi ki sadece TTO’dan değil beklentilerimiz proje konusunda çalışan akademisyenlerimizin de TTO ile daha çok bağlantı kurması ve projelerini mutlaka TTO’da ilgili birim personellerine okutmalı ve dönütlerine dikkat etmeliler diye düşünüyorum.

Patent konusunda TTO’nun bir farkındalık yarattığını düşünüyor musunuz?

Ben düşünüyorum ama çoğu hocam bunun farkında değil. Ben işin içine girdikten sonra düşünmeye başladım ve faydasını gördüm.  Bu konuda Sosyal Bilimler olarak çok fazla patentle ilgimiz olmadığı için Sosyal Bilimlerdeki hocaların bu konuda farkındalığının da az olduğunu düşünüyorum. Ama sosyal bilimlerde nasıl patent alınabilir bunun cevabını akademisyenlere örnekler sunarak ve alınan patentler varsa eğer bunları da anlatarak Teknoloji Transfer Ofisi ufkumuzu biraz açabilirse memnun oluruz. Sosyal bilimciler olarak patent konusuna eğilmemiz gerektiğinin farkındayız ve bunun için biraz harekete geçirilmemiz gerekiyor.