Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER

“Dış kaynaklı proje eğitimi benim projelere bakış açımı olumlu şekilde değiştirdi”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yeni yapılanması ile birlikte çalışmalarına hız vererek akademisyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere ilgili olduğu konularda destek sağlamaktadır. Akademisyenlere proje ve fonlar konusunda destek olan TTO’yu akademisyenlerimizden dinlemek istedik ve hocalarımızın kapısını çaldık. Bu söyleşimizi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Dilek Çelikler ile gerçekleştirdik ve kendisine sorularımızı yönlendirdik.

Hocam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin varlığını ve üniversiteye katkılarını nasıl yorumluyorsunuz?

Üniversitemiz bünyesinde böyle bir teknoloji transfer ofisi olmasından memnuniyet duyuyorum. Çünkü projelerimizi hazırlarken işin uzmanı kişilerden destek alarak bu yolda ilerlemek bize hem zaman kazandırıyor hem de hazırladığımız projelerin daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Aslında biz Eğitim Fakültesi akademisyenleri olarak Teknopark ve TTO’dan nasıl faydalanabiliriz, bize ne gibi katkıları olabilir diye soru işaretleri vardı aklımda. Fakat Teknopark ve TTO’daki uzman arkadaşlarla tanışarak projelerimiz konusunda yol almaya başlayınca faydalanabileceğimi anladım ve proje konularında çalışmalarıma hız verdim.

Hocam, akademisyenlerimiz ağırlıklı olarak proje konularında TTO’dan faydalanmaktadır. Siz TTO’dan hangi konularda ve nasıl faydalandınız?

TÜBİTAK 4004 proje başvurum vardı. OMÜ-TTO ile irtibat kurarak projemizin TÜBİTAK ve diğer proje başvuru merkezlerinin projelerde dikkat ettiği hususları bilen uzmanlar tarafından okunarak değerlendirilmesini istedim. Uzman arkadaşlar projenin hazırlanmasında, projelerin değerlendirilmesinde, yazım hatalarımızda veya TÜBİTAK’ın dikkat ettiği hususlar konusunda bizi aydınlatarak projelerimizin TÜBİTAK kriterlerine uygun hale getirmemizde bizlere destek oldular. Biz bu destekleri arkamızda hissederek daha fazla proje yapmak için girişime başladık. Şu an bir Avrupa Birliği projesine başvurmak üzere OMÜ-TTO desteği almaktayız.

OMÜ-TTO’nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenleri için gerçekleştirdiği dış kaynaklı proje eğitimine katılım sağladınız. Bu eğitimlerle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Dış kaynaklı proje eğitimi farklı bakış açıları kazandırarak proje yazımında bizi cesaretlendirdi. Dış kaynaklı proje eğitimi sonrası yapabileceğimiz projelerin varlığının daha fazla olduğunu dikkate alarak doğru yere doğru zamanda doğru konuyla başvurmanın önemi ile proje çalışmalarıma devam etmekteyim. Proje yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ayrıntılarıyla verilen bilgiler, iş paketlerinin oluşturulması, nasıl ilişkilendirileceği ve bunların sonuçla nasıl etkileyeceği gibi bilgileri almak benim açımdan çok verimli oldu. Verilen dış kaynaklı proje eğitimin çok verimli geçtiğini uzman arkadaşlarla da paylaştım ve eğitimlerden katılan akademisyenlerin faydalanacağını düşünmekteyim.

Peki, hocam dış kaynaklı proje eğitimlerinin bir bölümü patent konusunu içermektedir. OMÜ-TTO’nun patent konusunda farkındalık yarattığını düşünüyor musunuz?

Patentle alakalı eğitim araştırmalarında çok ilgimiz yok diye düşünüyordum. Fakat katıldığımız dış kaynaklı proje eğitimi patent konusunda bakış açımı değiştirdi. Alan gereği patente uzak gibi görünsek de aslında bizimde araştırmalarımız sonucunda patent alınabileceği ve bu konuya odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Hocam birçok noktada TTO’dan faydalandığınızı belirttiniz. Bundan sonra ki süreçte OMÜ-TTO’dan beklentileriniz nelerdir?

Bu süreçten sonra Avrupa Birliği projesinde ve yapacağımız diğer projelerimizde daha öncesinde aldığımız desteklerin aynısını alacağım konusunda şüphem yok. Asıl önemli olan burada daha fazla akademisyenin TTO’dan faydalanarak proje çalışmalarını artırması ve akademisyenlerimizin hem yürütücü hem de araştırmacı olduğu proje sayısında artışın sağlanmasıdır. Üniversitemiz adına artı değerler üretilmeye devam edilmesi en büyük beklentilerimiz arasındadır. OMÜ-TTO varlığından memnunum ve her zaman da desteğini alıyoruz. Almaya da devam edeceğimize inanıyorum.