Dış kaynaklı proje eğitimlerinin yirmincisi tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) iş birliği ile OMÜ akademisyenlerine yönelik düzenlenen ‘Dış Kaynaklı Proje Yazma Eğitimi’nin yirmincisi 15-16 Mayıs tarihleri arasında Samsun Teknopark Smartroom Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İki gün süren eğitimin ilk gününde; OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan tarafından proje yazımı ve proje döngüsüne yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimin birinci gününün ikinci yarısında ise; Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Uzmanı Çağla Koyuncu tarafından projede patentin yeri ve önemi konusunda eğitim gerçekleştirdi ve ikinci gün Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Kürşat Tunçer tarafından uygulamalı olarak proje yazma etkinliği gerçekleştirildi. Akademisyenlerin bir konu üzerinde gruplar halinde gerçekleştirdiği proje yazım etkinliği, proje sunumlarının ardından sonlandırıldı.