ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK PROJELERİ İŞ VE İŞLEM SÜREÇLERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri kapsamında üniversite dışında verilen hizmetler için görevlendirme işlemleri 05/10/2017 tarihli 2017/539 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Samsun TEKNOPARK) üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlgili karar için tıklayınız (OMÜ Görevlendirme Kararı).

Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, klinik araştırma faaliyetleri, değerlendirme raporu, seminer, AR-GE nitelikli araştırma faaliyetleri, kurs, konferans, sempozyum, panel vb. faaliyetler süresince öğretim elemanları Samsun TEKNOPARK’a yarı zamanlı olarak görevlendirilmekte olup, faaliyete ilişkin idari ve mali işlemler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik’e göre gerçekleştirilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin 7. Maddesi c fıkrasında “Öğretim elemanlarının, Yönetici Şirketin koordinasyonu ve denetimi dahilinde gerçekleştireceği danışmanlık hizmetleri ve AR-GE projeleri kapsamında, Üniversite envanterinde bulunan laboratuvar, donanım, makine ve teçhizat kullanımı esasları Üniversite Döner Sermaye İşletmesi, Yönetici Şirket, öğretim elemanı ve şirket arasında imzalanacak sözleşme ile belirlenir.” olarak belirtilmektedir. Bu görevlendirme işlemlerinde okul imkanı kullanılması durumunda toplantı salonu, laboratuvar, tetkik, cihaz, teçhizat vs. imkanların tutarı, görevlendirme ücretine dahil edilerek yine Samsun TEKNOPARK üzerinden faturalandırılarak tahsil edilmektedir. Kurum imkanları kullanıldıysa Samsun TEKNOPARK’a yatırılan tutar üzerinden bağlı bulunduğu Döner Sermaye İşletmesine aktarım yapılmaktadır.

Görevlendirme İş ve İşlemleri;

- PYO-BAP Otomasyon Sistemine proje başvurusu (1909-A, 1909-B, 1909-C, 1909-D ve 1910 SUVAM başvuruları) yapılır.

- Proje başvuru formu ve ilgili evraklar öğretim elemanının bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük Yönetim Kurulu kararı (1909-C, 1909-D ve 1910 SUVAM başvurularında Ar-Ge Komisyon Kararı ilavesiyle) çıkarılır ve ardından Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesine görevlendirme işlemi yapılır.

- Görevlendirme iş ve işlemleri, ilgili danışmanlık faaliyet tarihinden en az 30 gün önce başlatılması gerekmektedir.

-İş akış süreçleri;

       -1909-A, 1909-B, 1909-C ve 1909-D kodlu projelerin iş akış süreçleri için tıklayınız.

       -1910-SUVAM kodlu projelerin iş akış süreçleri için tıklayınız.

- Başvuru formlarında bildirilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sürecin hızlı ilerlemesi için önem arz etmektedir (Kurum bilgileri, danışmanlık tutarı, KDV tutarı vb.).

Not: Görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmanın iptal edilmesi durumunda ilgili Öğretim Üyesinin bir dilekçe ile PYO ve TTO’ya bilgilendirme yapması gerekmektedir.

Sözleşme İş ve İşlemleri;

- Sözleşmenin Samsun TEKNOPARK Hukuk Birimi tarafından incelenmesi ve/veya hazırlanması yapılmaktadır. Sözleşmenin proje başvuru işlemleri yapıldıktan sonra en geç 10 gün içerisinde Samsun TEKNOPARK’a iletilmesi gerekmektedir.

- Sözleşme, akademisyen, Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Samsun TEKNOPARK) ve ilgili firma arasında 3 nüsha olarak imzalanmaktadır. Her bir kuruma sözleşmenin birer nüshası verilmektedir.

- Sözleşme içeriğinde araştırmanın yapılacağı Kuruma sorumluluk yüklenmesi durumunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilgili birimi (Hastane, Dekanlık vs.) sözleşmeye eklenmelidir.

Ödeme İş ve İşlemleri;

- Üniversite Yönetim Kurulu kararının Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş (Samsun Teknopark)’ ye ulaşmasının ardından fatura ve diğer mali işlemler yürütülebilmektedir.

- Rektörlük görevlendirme iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra faturalandırma iş ve işlemleri yapılmaktadır. Samsun Teknopark’a ait hesap ve firma bilgileri aşağıdaki gibidir.

        - Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

        - Vergi Kimlik No: 7420411357 / Gaziler V.D.

        - Garanti Bankası Samsun Şubesi

        - Şube Kodu: 190

        - Hesap No: 6290462

        - IBAN No: TR89 0006 2000 1900 0006 2904 62

 

Görevlendirme süreçlerin tamamlanan çalışmalarda, ödemenin Samsun Teknopark hesabına yatırılmasından sonra en geç 15 gün içerisinde ilgili akademisyenin hesabına aktarım yapılmaktadır.

1909 İş Akış Süreci                   

1910 İş Akış Süreci                   

Görevlendirme Kararı