Üniversite Sanayi İşbirliğine Yönelik TÜBİTAK-TEYDEB Çevrimiçi Proje Yazma Eğitimi

TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında proje yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet BALKAYA'nın koordinatörlüğünde 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde '' Üniversite Sanayi İşbirliğine Yönelik TÜBİTAK-TEYDEB Çevrimiçi Proje Yazma Eğitimi '' gerçekleştirilecektir. Başvurular aşağıdaki form üzerinden alınacaktır.

Eğitimin yayın bilgisi eğitim öncesinde katılımcılara sms olarak iletilecektir.

Başvuru formu: https://forms.gle/jNLNLDd2jWBJd3Wu6

Eğitime katılım sağlamak için son başvuru tarihi: 25.06.2021 23:59

Not: Katılımcıların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

En az doktora yeterlilik derecesine sahip olmak,

TÜBİTAK 1001, 1003 , 1004, 1005, 1007, 3501, Uluslararası Projeler (COST, ERA-NET, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), İkili İşbirliği Projeleri vb. araştırma projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olmak,  (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)

Daha önce TÜBİTAK 2237-B programı kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olmak,

TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)  veri tabanına kayıtlı olmak,

Bu eğitim, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi veya Fen Bilimleri alanlarında lisans veya ön lisans programlarında çalışan araştırmacılara yönelik olarak düzenlenmektedir.

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.