Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2019 Yılı Projeler için Başvuru Çağrısı Yayınlandı

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. İstanbul İsveç Sarayı’nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.  Birimin faaliyetleri, İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

Birimin odaklandığı hedefler, stratejiye bağlı olarak, aşağıdaki gibidir:
• Daha çoğulcu bir sivil toplumu ve demokratik hesap verebilirliği sağlamak.
• Türkiye’nin insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık alanındaki uluslararası ve ulusal sorumluluklarını (AB toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini dahil ederek) daha iyi yerine getirmesini sağlamak.
• Kadınların ve erkeklerin kendi hayatlarını ve toplumu şekillendirebilmeleri için aynı güce ve olanaklara sahip olmalarını sağlamak.

2019 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıklarımız;
• İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.
• Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.
• Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.
• İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda özgür ve bilinçli bir kamuoyu tartışmasını teşvik eden çalışmalar.

Birim olarak, farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş birliklerini teşvik ediyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem veriyoruz. Aynı zamanda Birim harici başka finansal bağışçıların da bulunmasını tavsiye ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olmalıdır.

Başvuru için son tarih 22 Ekim 2018’dir.

Başvuru koşulları
Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel ve devlet kurum ve kuruluşları başvuru yapabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.
İş birliği ve destek başvuruları için buradaki Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten sonra İngilizce olarak Türk-İsveç İş Birliği Birimine posta yolu ile ulaştırmanızı rica ederiz.
Uygulamayı doldurmadan önce, stratejiyi okumanızı öneririz. Eğer projenizin hibe almak için yeterli olduğuna emin değilseniz bir ön soruşturma için Birime e-posta yoluyla projenin kısa bir açıklamasını gönderebilirsiniz. İletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir.
  • Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Proje başvuru formuna ek olarak projenizi detaylıca anlatan bir metin göndermeniz önemle rica edilir (aşağıda irtibat bilgilerini görebilirsiniz).
  • Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir.
  • Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk-İsveç İş Birliği Birimine geç yapılan, eksik gelen,   e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İrtibat bilgileri
Türk İsveç İşbirliği Birimi:
Cecilia Bisgen Jansson
Didem Özalp
E-posta:
istanbul.sektionen@gov.se
Tel:
+90 212 334 06 00
Adres:
Istanbul İsveç Başkonsolosluğu
İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel)
P.K. 125
344 33 Beyoğlu İstanbul

 

The Section for Turkish-Swedish Cooperation has promoted collaboration between the two countries since 2001. Based at the Swedish Palace in Istanbul, the Section aims to support civil society organizations throughout Turkey, to function as a resource for our partners, and to provide a platform for public debate. The Section´s support is guided by the Results strategy for Sweden´s reform cooperation with Eastern Europe, the Western Balkans and Turkey 2014-2020. You can find the strategy here.

The work of the Section focuses on the following result areas in the strategy:
– A more pluralistic civil society with strengthened popular support, which promotes democratic accountability.
– That Turkey better fulfils its international and national commitments on human rights, gender equality (including the EU’s strategy for equality between women and men) and non-discrimination.
– That women and men have, to a greater extent, the same power to shape society and their own lives.

For 2019 we particularly welcome applications for projects that focus on:
– Creating opportunities for exercising human rights, especially freedom of expression and advancing democratic participation and accountability.
– Enhancing women’s and girls´ participation and influence in decision-making processes at all levels and in all areas, and providing forums where they can make their voices heard.
– Strengthening a pluralistic civil society that can work against social polarization and discrimination.
– Promoting a free and informed public debate on human rights, democracy and the rule of law.

We encourage projects that foster collaborations between different institutions and sectors of society; that include activities in multiple regions of Turkey and that are co-funded with other grant makers. We also encourage that a gender equality perspective is mainstreamed into the applicant’s organizational structure as well as their working methods and in the activities of the project.

Deadline is set to 22nd of October 2018.

Application guidelines
Legally registered CSOs, foundations, associations, think tanks, academic, political, cultural and governmental institutions are welcome to apply. Applications from individuals or businesses are not eligible.
In order for your project to be eligible for review by the section for Turkish-Swedish Cooperation, you must complete the “Grant Application Form”, which you will find here.

If you have questions regarding your project proposal you can contact the Section by sending an email. Contact information can be found below.

  • The form must be completed in English.
  • Please note the mandatory documents that you need to include your application.
  • Please attach a detailed project description to the application.
  • The budget should be made in Turkish Lira.

The completed application should be sent to the Section for Turkish-Swedish Cooperation by regular mail. The Section does not accept incomplete applications or applications sent by fax or email.

Contact information:
The Section for Turkish -Swedish Cooperation:
Cecilia Bisgen Jansson
Didem Özalp
Email:
istanbul.sektionen@gov.se
Tel:
+90 212 334 06 00
Address:
Consulate General of Sweden in Istanbul
İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel)
P.K. 125
344 33 Beyoğlu İstanbul