ICGEB İşbirlikçi Araştırma (Collaborative Resarch Programme - CRP) Programı Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs 2020 Olarak Değişti!

Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB), temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara finansal destek sağlamaktadır. 

2020 yılı COVID-19 pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle ICGEB CRP son başvuru tarihi

15 Mayıs 2020 olarak güncellendi!

Ayrıca, 2020 yılına özel olarak COVID-19 ile ilgili proje başvuruları da alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

CRP

Programa, Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren tüm araştırmacılar başvuru yapabilir.

CRP Özel Programı: Erken Kariyer Geri Dönüş Programı

Genç araştırmacılara destek veren programa, 40 yaşını ve başvurunun yapıldığı tarihte Türkiye’ye dönüşü 2 yılı geçmemiş; Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan genç bilim insanları başvuru yapabilir.

Destek Hakkında

Başarılı olan projelere ICGEB tarafından, en fazla 36 ay, yılda en fazla 25000 Avro destek verilecektir.

Önemli

ICGEB üye ülkelerinden gelen başvurulara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, her üye ülkeden yapılacak başvuruları CRP için en çok 3 başvuru; CRP Özel Programı için en çok 2 başvuru olarak belirlemiştir. Bu sayıların aşılması durumunda, TÜBİTAK tarafından başvurular ön değerlendirme için, ICGEB tarafından belirlenen bilimsel değerlendirme kriterlerine göre konularında uzman dış danışmanlara gönderilecektir. Ön değerlendirme sonucu oluşacak listede, en yüksek puan alan CRP için 3, CRP Özel Programı için 2 proje “endorsement” formlarıyla birlikte ICGEB CRP ofisine Türkiye’den yapılan başvurular olarak gönderilecektir.

Program ve başvuru hakkında detaylı bilgilere https://www.icgeb.org/activities/grants/ bağlantı sayfasından; sorularınızı ise ICGEB Türkiye Liaison Officer Dr. Jale ŞAHİN’e, icgeb@tubitak.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.