Genç Araştırmacılar için Hayvansal Üretimin Geleceği Çalıştayı

ERA-NET SusAn (Sürdürülebilir Hayvan Yetiştiriciliği) Projesi kapsamında Fransa’da “Avrupa Hayvansal Üretiminin Geleceğini Öngörmek” başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay ile Hayvansal üretim sistemlerinde sürdürülebilirliğine daha bütünsel bir bakış açısı için araştırmada ekonomik, çevresel ve toplumsal yönlerin nasıl daha iyi bütünleştireceğine dair ileriye dönük ve bilim odaklı tartışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Çalıştay ile erken kariyer araştırmacılarının;

  • Mevcut gelişmeler hakkında bilgi edinebilmesi ve bu alanda önde gelen uzmanlarla bilgi alışverişi yapılabilmesi,
  • Sürdürülebilir üretim zincirleri için yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmesi, Avrupa'daki diğer erken kariyer araştırmacılarla ve çok disiplinli bilim insanlarıyla ağlar kurabilmesi,
  • Araştırma ve yenilik için mevcut olan finansman fırsatlarını ve destek alabilecek bir proje önerisinin nasıl yazılacağını daha iyi anlaması,
  • Bir saha gezisine ve paydaş odaklı oturumlara katılabilmesi amaçlanmıştır.

 

Başvuru Şartları

  • Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış bir doktora derecesine sahip olmak. Bu koşul için mezuniyet tarihi dikkate alınacaktır.
  • Son başvuru tarihine kadar ERA-Net SusAn konsorsiyum ortak ülkelerinden birindeki bir üniversite veya araştırma yapan kuruluş tarafından istihdam edilmiş olmak (geçici veya kalıcı bir sözleşmeyle)
  • Yeterli düzeyde İngilizce bilmek
  • Araştırma alanları: hayvansal üretim, sistemsel (entegre) yaklaşımlar, sürdürülebilir kalkınma, tarım ekonomisi, kırsal sosyoloji.

 

Destek Hakkında

Seçilen Araştırmacıların yol, konaklama, gündelik, çalıştaya katılım bedeli ve öğle-akşam yemek giderleri çağrı sekretaryası tarafından karşılanacaktır.

 

Takvim 

Çağrı Duyurusu (Era-Net SusAn web sayfasında yapılacaktır, https://era-susan.eu/): 29 Nisan 2019

Başvuru Son Tarihi: 6 Haziran 2019

Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Temmuz sonu 2019

 

-Bu bir ön duyurudur. Başvuru ile ilgili tüm kurallar, zorunlu evraklar için şablonlar da dahil olmak üzere, Çağrı Duyurusunda verilecektir.

-Program ve başvuru hakkında detaylı bilgilere https://era-susan.eu/content/pre-Announcement-susAn-early-career-scientists-workshop bağlantı sayfasından ulaşabilirsiniz; sorularınızı ise Era-Net SusAn proje sorumlusu Dr. Hatice Mahur Altay’a, mahur.altay@tubitak.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.