Ekibimiz

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MORTAŞ

OMÜ-TTO Koordinatörü


Ergün ALVER

Modül 1

Tanıtım ve Bilgilendirme Uzmanı

Öğr. Gör. Eda BEYLİHAN

Modül 2

OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı

Şafak Esra ASLAN

Modül 3

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

Yaman ŞEKER

Modül 3

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

Çağla KOYUNCU

Modül 4

Fikri-Sınai Haklar ve Ticarileştirme Uzmanı

Ecem ALAN KEVSEROĞLU

Modül 4

Fikri-Sınai Haklar ve Ticarileştirme Uzmanı

Sinan TOSUN

Modül 4

Ticarileştirme ve Pazarlama Uzmanı

Osman ÖZKOÇ

Modül 5

Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı

Elif AYDIN

Modül 5

Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı

Ceyda KETENCİ

Muhasebe-Finans Sorumlusu