Kutup 1001

KUTUP 1001 PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

Çağrı Amacı

Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur. Bu programın temel amaçları Antarktika’ya ulusal seferlerin düzenlenmesini sağlamak, Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulamak, kutup bilimleri konusunda ikili işbirliklerinin sağlanarak diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesini sağlamak ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.
Bu amaçlara uygun şekilde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında “Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalanmıştır. İlgili protokol kapsamında, Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak maksadıyla, Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferine (TAE-4) katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projelerinin belirlenmesini sağlamak üzere çağrı açılmıştır.

 

Çağrıya Özel Hususlar

Kutup Çağrısına özel hususlar aşağıda sunulmaktadır.

1.    Sunulacak projeler T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarla desteklenecektir. Söz konusu projeler, TÜBİTAK tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir. Çağrı özelinde bütçe üst limiti 200.000-TL olup, PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir.
2.    Ulusal Kutup Bilim Programı Çağrısı kapsamında Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak maksadıyla, Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan TAE-4 seferine katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projeleri desteklenecektir. 
3.    Sefere katılım gerektiren projelerde, sefere katılım sadece TAE-4 seferi için geçerlidir. Bakanlık tarafından TAE-4 sonrasında yapılacak seferlere katılım için bir taahhüt verilememektedir.
4.    Gerçekleştirilmesi planlanan TAE-4 bilimsel seferi kapsamında sefer rotası hakkında kesin bilgi verilememekle birlikte, TAE-3 seferinde aşağıda yer verilen fotoğraftaki rota izlenmiştir. İzlenecek rotada hava koşulları ve deniz buzu bilgisine göre sefer sırasında değişiklik yapılabilmektedir. Proje başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların bu bilgiler dikkate alınarak planlanması gerekmektedir. Nihai varış noktası Horseshoe Adasıdır. Ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sefer Arktik bölgesini kapsamamaktadır.

TAE-3 Seferinde izlenen rota aşağıdaki gibidir.

TAE-4 seferinde nihai hedef, geçici Türk Bilim Üssü’nün bulunduğu Horseshoe adasına ulaşım ve burada bir takım faaliyetleri gerçekleştirmektir. Bu nedenle bilimsel araştırmaların Horseshoe adası ve yakın çevresinde gerçekleştirilebilecek şekilde planlanması önem arz etmektedir.

Horseshoe Adası
Dikdörtgen Şekilde Koordinatlar

67˚ 46’39.41” G - 67˚ 03’08.9” B
67˚ 46’24.55” G - 67˚ 23’56.16” B
67˚ 54’23.13” G - 67˚ 25’11.44” B
67˚ 54’25.35” G - 67˚ 01’29.15” B

5.    Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel sefere katılım gerektiren projeler kapsamındaki sefer masrafları (kıyafet, yolluk ve harcırah, kargo), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca seferin koordinesinin verileceği kurum tarafından karşılanacağı için TÜBİTAK’tan talep edilecek bütçeye sefer kapsamındaki yurtdışı saha çalışması giderleri dâhil edilmemelidir.
6.    Sefere katılım gerçekleştirilecek projeler kapsamında proje ekibinden en fazla iki kişi sefere katılım talebinde bulunabilir. Ancak, sefer planlamasına göre katılımcı sayısı her proje için bir kişi olarak belirlendiğinden, sefer katılımcılarının öncelik sıralamasının başvuru aşamasında belirtilmesi gerekmektedir.
7.    Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personeli sağlık taramasından geçmek zorundadır. Sağlık şartlarını (psikolojik, kalp hastalıkları, böbrek taşı, bulaşıcı hastalıklar, yüksekte ve soğukta çalışmaya engel vb. hastalıkları taşımayan) ve fiziki şartları (koşabilme, soğuk ve karlı/buzlu havada hareket/yürüme, ağır şartlarda dirençli kalma vb.) sağlayamayan araştırmacı hem kendi sağlığını, hem de tüm araştırma seferini riske edecektir. Bu sebeple sağlık taramaları tüm sefer ekibi için topluca veya ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Proje kabul edilmiş olsa bile araştırmacıların uygun sağlık şartlarını ve fiziki şartları sağlayamaması durumunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tekrar değerlendirme yapmaya ve/veya destek kararını iptal etmeye yetkilidir.
8.    Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personelinin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve/veya TAE-4 seferinin koordinasyon görevi verileceği kurum tarafından organize edilecek tüm ön bilgilendirme, koordinasyon toplantısı, eğitim faaliyetlerine katılımı zorunludur. 
9.    Kıtaya uygun kıyafetler proje adına sefere katılacak araştırmacının bedenine uygun şekilde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca TAE-4 seferinin koordinasyon görevi verileceği kurum tarafından sağlanacak ve sefer sonunda geri alınacaktır. 
10.    Gerçekleştirilecek ulusal araştırma seferinin önemli çıktılarından birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Antarktik Antlaşmalar Sistemi bünyesinde en üst seviyede temsilidir. Bu amaçla projenin bilimsel çıktıları (yayın, konferans vb.) büyük önem arz etmektedir. Desteklenmesine karar verilen her proje kapsamında The Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) toplantısı ve diğer uluslararası toplantılara katılım sağlanması ve uluslararası hakemli bir dergide yayın yapılması beklenmektedir.
11.    Yürürlüğe alınan ve sefer katılımı gerçekleştirilen projelerde, araştırmacıların sefer sırasında Kutup koşullarına bağlı olarak proje önerisinde taahhüt edilen hedeflere ulaşmaları için gerekli olan çalışma materyallerini temin edememeleri halinde proje ilgili mevzuat çerçevesinde yürürlükten kaldırılacaktır.

 

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 36 aydır.


Bütçe ve Desteklenecek Giderler

2019 yılı için, KUTUP 1001 projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 200.000 TL’dir. PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir. 

 

Çağrı Takvimi

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

31.07.2019

Son Başvuru Tarihi (E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih)

06.09.2019

 

 

Çevrimiçi Başvuru Sistemi

https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/basvuruProgramlari.htm
 

Başvuru formu ve eklerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari
 

KUTUP 1001 çağrısına ilişkin sorular aşağıdaki adrese iletilebilir: 

kutup1001@tubitak.gov.tr